Menu

Badania nieniszczące – rodzaje badań ndt

16 listopada 2017 - Budownictwo, Przemysł, Usługi
Badania nieniszczące – rodzaje badań ndt

Do wykrywania niezgodności, jakie mogą występować w złączach spawanych wykorzystuje się wiele różnych rodzajów badań, z których każde ma swoje wady i zalety. Ponadto należy również wziąć pod uwagę rodzaj materiału oraz złącza, zanim wybierze się konkretną metodę badania.

Badania nieniszczące i ich podstawowa charakterystyka

Badania nieniszczące (z ang. Non-Destructive Testing), nazywane również w skrócie NDT, pozwalają na weryfikację aktualnego stanu danej konstrukcji, a także dokonywanie na podstawie otrzymanych wyników badań prognozy wytrzymałości tej konstrukcji, jakości jej wykonania oraz bezpiecznego użytkowania. Najważniejszą zaletą, a także w głównej mierze przewagą NDT jest możliwość ustalenia parametrów, jak również szczegółowego opisu technicznego konkretnego, badanego materiału na praktycznie każdym etapie jego produkcji.

Badania nieniszczące oraz ich rodzaje

Wszystkie badania NDT wykorzystują w swoim działaniu takie metody, które nie wpływają ani na wytrzymałość ani na stopień eksploatacji badanych konstrukcji. Podczas badań próbka nie zostaje w jakikolwiek sposób naruszona czy zniszczona, czym różnią się one od badań niszczących.
Badania nieniszczące można podzielić na 5 podstawowych kategorii:

1. Badania wizualne (VT) – można je stosować do oglądania od wewnątrz bardzo skomplikowanych wyrobów, jednak ich powierzchnie muszą być czyste. Metoda ta należy do bardzo popularnych i wymaga użycia przyrządów optycznych.

2. Badania penetracyjne (PT) – badana nieciągłość musi być otwarta na powierzchni, a także wolna od zanieczyszczeń. Jest to metoda bardzo prosta, która świetnie wykrywa wszelkie nieciągłości powierzchniowe podczas jednego badania bez względu na kierunek przebiegu.

3. Badania magnetyczno-proszkowe (MT) – metoda ta jest przydatna jedynie do materiałów ferromagnetycznych i wykrywa wszelkie nieciągłości – zarówno te powierzchniowe, jak i podpowierzchniowe.

4. Badania radiograficzne (RT) – jest to najlepsza metoda wykrywania niezgodności wewnętrznych, jednak nie określa głębokości nieciągłości.

5. Badania ultradźwiękowe (UT) – jest to dość kosztowna metoda w odniesieniu do dużych powierzchni, jednak najlepsza pod względem wykrywania wewnętrznych nieciągłości płaskich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *