Menu

Ochrona danych osobowych w hotelu

26 czerwca 2018 - Technologie
Ochrona danych osobowych w hotelu

Działalność hoteli w dużym stopniu opiera się na zaufaniu ze strony klientów. Tego rodzaju podmioty powinny szczególną uwagę poświęcić ochronie danych osobowych zarówno gości, jak i własnych pracowników. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza ze względu na zmiany, wynikające z RODO.

Inspektor ochrony danych w hotelu

Wdrożenie nowych przepisów związanych z ochroną danych osobowych bezpośrednio przekłada się na relacje między hotelem, a jego użytkownikami. Wymaga to zaprezentowania zupełnie nowego podejścia do konstruowania baz danych już na etapie projektowania narzędzi informatycznych. Za bezpieczeństwo informacji odpowiada w hotelach inspektor ochrony danych. Administrator ten ma dość dużą swobodę w wyborze form zabezpieczeń, a także ich optymalizacji. Spoczywa na nim obowiązek udowodnienia, że wybrane rozwiązania są w stanie zapewnić odpowiednią ochronę.

Dane osobowe pozyskiwane przez hotel

Hotel może zażądać od swojego gościa podania informacji osobowych, które są niezbędne do wykonania danej usługi hotelowej oraz prawidłowej identyfikacji klienta. Jeżeli poza możliwością meldunku hotel oferuje różne usługi dodatkowe, konieczne może się okazać podanie także innych danych, dotyczących na przykład stanu zdrowia. Dochodzenie roszczeń związanych z przeprowadzeniem usługi hotelarskiej jest interesem usprawiedliwionym prawnie, więc hotel ma również prawo zażądania numeru PESEL oraz aktualnego adresu zamieszkania klienta.

Ochrona danych osobowych w hotelu – Ochrona danych gości

Zmiany wynikające z RODO nie są szczególnie odczuwalne dla gości hotelowych. Najbardziej widoczne okazują się głównie w formularzach wypełnianych na stronie internetowej hotelu. Zgodnie z przepisami, przedsiębiorcy mają obowiązek przejrzystego poinformowania klientów o fakcie przetwarzania danych osobowych, a także zakresie tego procesu oraz jego ramach czasowych. Efektywna ochrona danych osobowych staje się wymogiem ogólnoświatowym. Za niedopełnienie należytych obowiązków, przedsiębiorcom hotelowym grożą bardzo wysokie kary administracyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *