Menu

Kiedy się przeprowadza badania penetracyjne?

10 listopada 2018 - Przemysł
Kiedy się przeprowadza badania penetracyjne?

Obecnie w przemyśle stosuje się coraz szerszy zakres różnorodnych materiałów konstrukcyjnych. Dlatego bardzo ważne jest to, by nie posiadały one żadnych niezgodności i pęknięć. Stąd też powszechne stało się stosowanie metod o podwyższonej stopniu wykrywalności niezgodności powierzchniowych, takich na przykład jak badania penetracyjne.

Kiedy i do czego wykorzystuje się badania penetracyjne?

Badania te polegają przede wszystkim na wykorzystywaniu zjawiska kapilarności – to znaczy wnikania cieczy w kapilary. Bardzo ważne są tutaj: zwilżalność materiału, napięcie powierzchniowe cieczy, a także szerokość szczeliny. Metodą badań penetracyjnych wykrywa się takie niezgodności materiałów konstrukcyjnych jak:

– pory,

– pęknięcia,

– przyklejenia,

– zakucia.

Badanie to stosuje się do różnorodnych materiałów. Nie mogą być one jednak zbyt mocno porowate, a ich nieciągłości muszą wychodzić na zewnątrz – nie będąc zamkniętymi przez inne medium. Takimi materiałami będą na przykład elementy metalowe (spoiny, elementy odlewane bądź kute), a także materiały niemagnetyczne (stale austenityczne, tytan, stopy aluminium). Celem badań penetracyjnych jest wskazanie miejsc wadliwych – o charakterze liniowym albo nieliniowym.

Jak się przeprowadza badania penetracyjne?

Ważne jest to, by badana powierzchnia była wolna od zanieczyszczeń (smarów, olejów i rdzy). Kiedy już taka będzie, nanosi się na nią penetrant i pozostawia go na pewien okres czasu (jest to zależne od: zastosowanego penetrantu, badanego złącza i od temperatury w której wykonywane jest badanie). Penetrant wnika w drobne szczeliny (niezgodności) wychodzące na powierzchnię. W czasie jego usuwania należy uważać, by nie dopuścić do wymywania go z ewentualnych pęknięć. Później na badany materiał nanosi się wywoływacz, czyli biały proszek, który to „wyciąga” na powierzchnię pozostałości penetranta i prowadzi do jej zabarwienia na czerwono. Dalsze wskazanie niezgodności odbywa się przy użyciu światła ultrafioletowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *