Menu

Zalety psychoterapii grupowej

30 sierpnia 2018 - Zdrowie i uroda
Zalety psychoterapii grupowej

Przeważnie, gdy myślimy o terapii, przychodzi nam do głowy obraz pacjenta leżącego na kozetce i lekarza, który słucha monologu i robi notatki. Taki przekaz w naszych głowach utrwaliły media. Rzadko przychodzi nam do głowy jako pomysł na uporanie się z naszymi problemami psychoterapia grupowa – a jeżeli już, w pierwszym odruchu myślimy o różnego rodzaju grupach wsparcia dla uzależnionych. One oczywiście również mieszczą się w definicji terapii, jednak mylne jest założenie, że terapia grupowa nie pomoże w przypadku innych problemów.

PSYCHOTERAPIA GRUPOWA

Psychoterapia grupowa polega na cyklicznych spotkaniach od kilku do kilkunastu uczestników terapii w ramach tzw. sesji terapeutycznych. Terapia ta działa na bazie założeń teoretycznych dotyczących relacji między ludźmi w przeróżnych grupach społecznych – w tym też rodziny,  która stanowi podstawową grupę społeczną. Zakłada się, że w sztucznie stworzonej grupie terapeutycznej, po pewnym czasie również wytworzą się specyficzne mechanizmy i wpływy, w jakiś sposób charakterystyczne dla danej jednostki i jej relacji z innymi. W ramach grupowej pracy terapeutycznej dąży się do uświadomienia sobie takich mechanizmów i próby zmiany tych, które szkodzą naszym relacjom z innymi, czy też powodują, że przeżywamy nadmierny lęk.

Praca terapeutyczna w grupie pozwala lepiej zrozumieć siebie – to, jaki mamy wpływ na innych, czego nieświadomie pragniemy od innych, a przed czym uciekamy. Taka świadomość pozwala każdemu z członków grupy uwolnić potencjał do rozwoju, odblokować się w różnych obszarach, czy też w bezpieczny dla siebie sposób zrezygnować z destrukcyjnych rozwiązań, które utrudniały utrzymywanie dobrych relacji z innymi.

ZASADY TERAPII GRUPOWEJ

Grupa, w zależności od ustaleń, spotyka się w określonym cyklu, najczęściej raz w tygodniu. Grupę prowadzi jeden bądź dwóch terapeutów. Grupy mają charakter zamknięty (pracuje ten sam skład osób przez cały okres trwania grupy), półotwarty (w określonych okolicznościach i za pozwoleniem grupy dochodzą nowe osoby, a inne odchodzą), lub otwarty (to bardziej metody treningowe czy warsztatowe, gdzie liberalnie podchodzi się do dołączania nowych członków grupy).

Wobec wszystkich uczestników grupy obowiązuje zasada tajemnicy. Nie rozmawia się o tym, co się dzieje na terapii poza grupą. Tak okazuje się szacunek innym uczestnikom oraz buduje klimat zaufania i bezpieczeństwa. Uczestnicy są zachęcani do tego, aby dzielić się różnymi refleksjami wobec innych uczestników w miarę możliwości szczerze i otwarcie.

Grupy najczęściej trwają określony czas. Na początku prowadzący wraz z uczestnikami umawiają się na termin zakończenia pracy grupy, więc jest on z góry wiadomy.

DLA KOGO JEST PSYCHOTERAPIA GRUPOWA?

Ten rodzaj psychoterapii stosowany jest właściwie dla wszystkich rodzajów problemów i zaburzeń psychicznych. Nie ma tutaj jakichś bezwzględnych przeciwwskazań. Nie każda osoba jednak może dołączyć do każdej grupy terapeutycznej. Grupy bywają tworzone tematycznie, skupiając osoby mierzące się z określonym problemem. Nawet gdy ich charakter jest opisany jako dość ogólny, to terapeuta prowadzący decyduje o kwalifikacji do grupy, przeprowadzając konsultacje indywidualne. Ma to za zadanie stworzenie takiego składu grupy, gdzie uczestnicy będą mogli w optymalny dla siebie sposób skorzystać z pracy w takiej społeczności. Czasem zdarza się, że źle zaplanowana grupa uniemożliwia realizowanie konstruktywnej pracy terapeutycznej.

Szczególnie tego typu terapia polecana jest dla osób odczuwających liczne napięcia i kłopoty w relacjach z innymi.

CZY TERAPIA GRUPOWA JEST SKUTECZNA?

Tutaj odpowiedź jest podobna jak w innych rodzajach terapii. Wiele zależy od wykształcenia i doświadczenia samego terapeuty czy terapeutów, ale też istotne znaczenie ma motywacja, gotowość i zaangażowanie grupy jako całości, czy poszczególnych jej członków. Zdarza się, że różne osoby z grupy kończą terapię z bardzo różnym poczuciem jej wpływu na swoje życie.

Ten rodzaj pracy nie jest jednak tak głęboki, jak może się to zdarzyć w przypadku długoterminowej,  intensywnie prowadzonej terapii indywidualnej. Ma ona jednak inne walory, które w przebiegu terapii indywidualnej nie są obecne. Sam fakt istnienia w grupie już ma szansę działać terapeutycznie. Człowiek ma w sobie naturalną potrzebę bycia w grupie i szukania interakcji z innymi. Tutaj pracuje kilka lub kilkanaście umysłów, zderzamy się z różnymi sposobami przeżywania i reagowania i samego materiału do pracy, wynikającego ze wszystkich relacji jest dużo więcej. Można więc założyć, że świat terapii grupowej jest dużo bogatszy i obfituje w inne możliwości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *